lkatcs lnasct lnauct lzapct lzasct  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

O KATEDRI

  Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju nastala je 1987. godine posle izdvajanja Katedre za računarstvo i informatiku iz sastava dotadašnje Katedre za numeričku matematiku i programiranje.

 

 

  Broj članova Katedre povećavao se  povećanjem zastupljenosti oblasti koje katedra pokriva u nastavi. Trenutno, Кatedra ima deset članova koji su aktivni učesnici u naučnim  i nastavnim aktivnostima Univerziteta u Beogradu.  

 

POČETAK

KATEDRA    NASTAVA     NAUKA     ZAPOSLENI     ZA STUDENTE