lkatct lnascs lnauct lzapct lzasct  
 
 
ENGLISH
 

 

 
 
 
 
 

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

  NUMERIČKE METODE OPTIMIZACIJE

Predavanja

Vežbe

Sadržaj kursa može se pročitati na ovoj strani.

Literatura 

1. Vasiljev F. P., Metode za rešavanje ekstremalnih zadataka (na ruskom)

2. Vasiljev F. P., Numeričke metode za rešavanje ekstremalnih zadataka (na ruskom)

Ostale informacije

  Pismeni deo ispita moguće je polagati na dva načina:

  • preko seminarskog rada

  • preko uobičajenog rešavanja zadataka (u predviđenim terminima za svaki ispitni rok)