lkatct lnascs lnauct lzapct lzasct  
 
 
ENGLISH
 

 

Predavanja 
Vežbe i praktikumi 
Sadržaj kursa
Literatura
Materijal
Arhiva

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

  UVOD U NUMERIČKU MATEMATIKU

Predavanja

Vežbe i praktikumi

Sadržaj kursa može se pročitati na ovoj strani.

Literatura

1. Radunović D., Numeričke metode, Građevinska knjiga, Beograd, 1991.; II (dopunjeno) izdanje: Univerzitet u Beogradu, 1998.; treće (dopunjeno) izdanje: Akademska misao, Beograd, 2004.

2. Radunović D., Numeričke metode - zbirka zadataka, Akademska misao, Beograd, 2000.

3. Radunović D., Samardžić A., Numeričke metode - zbirka zadataka, Akademska misao, Beograd, 2002.

  Literatura za MatLAB:

1. Ćalasan L., Petkovska M., MATLAB i dodatni moduli Control System Toolbox i Simulink, Mikro knjiga, Beograd, 1996.

2. Gustafsson F., Bregman N., MATLAB for engineers explained, Springer-Verlag London, 2003.

3. MATLAB primers-skripta na engleskom

Informacije i materijal za tekuću školsku godinu

Arhiva

  • Primeri nekih uspešno urađenih domaćih zadataka iz prethodnih godina

   

POČETAK

KATEDRA    NASTAVA     NAUKA     ZAPOSLENI     ZA STUDENTE